Nesvady

Nesvady sa nachádzajú centre Podunajskej nížiny v okrese Komárno. Preteká nimi rieka Stará Nitra a príjazd do mesta zabezpečujú cesty III. triedy z Nových zámkov, Kolárova a Hurbanova. Ak by sme sa vybrali po stopách historických koreňov nášho mesta, ocitli by sme sa až v neolite. Prvá zmienka o Nesvadoch sa objavila v roku 1269 ako Novum Naswod. V tých časoch patrila pod Ostrihomskú arcidiecézu. Už v 15 storočí malo mesto trhové právo a dva krát ročne sa tu organizovali krajinské trhy.

Vďaka priaznivému podnebiu a výhodnej polohe sa miestni obyvatelia od nepamäti venovali poľnohospodárstvu. Nezaostávala však ani remeselná výroba a to najmä tkáčstvo, košikárstvo, ale aj pletenie zo šúpolia. 


Začiatkom minulého storočia už mali Nesvady zriadenú cirkevnú školu, poštu, notára a mnohé ďalšie významné inštitúcie. V roku 2005 bol v meste zriadený dom ľudových tradícií.

Od roku 2020 Nesvady získali štatút mesta.