ING. OSLANEC ZOLTÁN csapatának választási programja

Naszvad - egy vonzóbb hely az élethez

Újra és újra felteszem magamnak ezt a kérdést. Választási programomban nem csak a város polgármester jelöltjének elképzeléseimet fogalmazom meg egyértelműen, hanem a városlakók véleményét is, akiket meghallgatok az utcán és a közösségi oldalakon folytatott személyes beszélgetések során. Meggyőződésem, hogy hatékonyabbá kell tenni velük az együttműködést, és azonnali lépéseket kell tenni mindennapi problémáik megoldása érdekében. Ezért szeretnék Naszvad város lakosaira orientált politikát folytatni.

Bemutatom Önöknek az általunk elkészített választási program tervét, melybe összefoglaltuk, hogy mit szeretnénk megvalósítani a következő választási időszakban.

A választási tervet az általam legfontosabbnak tartott területek szerint csoportosítjuk.

Nyílt és átlátható önkormányzat

 1. Kívánjuk megerősíteni az állampolgárok részvételét a döntéshozatalban, az alapvető projektek és anyagok jóváhagyása előtti nyilvános véleményezési eljárás formájában 
 2. Tervezzük a határidők betartásának és ellenőrzésének a közzétételét, figyelemmel kísérését, lerövidítését. Megakarjuk szüntetni a szükségtelen bürokráciát a rutin műveletek során.
 3. Ifjúsági parlamentet hozunk létre és teret adunk a fiatal generációnak.
 4. A polgárok számára közérthető formában minden információt közzéteszünk, a városi képviselő testület üléseiről készült jegyzőkönyveket teljes terjedelmében és azonnal közzétesszük.
 5. Átfogó ellenőrzést végzünk az önkormányzat, a városi társaságok és a város közreműködő szervezeteinél.
 6. Létrehozunk egy állandó az önkormányzat - állampolgár nyilvános kommunikációs portált és mindenki számára intuitív alkalmazást.
 7. Vállaljuk, hogy gondoskodunk arról, hogy a Városi Önkormányzat ügyrendje és eljárási szabályzata jogállásban legyen az Önkormányzati alapításról szóló törvénnyel.
 8. Megakadályozzuk, hogy a város kiválasztott képviselői városi vállalkozások alkalmazottaivá váljanak.
 9. Együttműködünk a környező települések önkormányzataival.

Barátságos város a fiatal családok számára

 1. Új létesítmények kialakítása 3 éves korig - bölcsődék.
 2. Szülészeti központ alapítása.
 3. Az óvodai foglalkozások bővítésének támogatása és minden óvodás korú gyermek elhelyezésének lehetősége ezekben az intézményekben.
 4. uniós strukturális forrásokból származó alapok elnyerése az óvodák javítására, szigetelésére, korszerűsítésére
 5. Az iskolai létesítményeinek folyamatos korszerűsítése.
 6. Új lehetőségek a gyerekek és fiatalok tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeire.
 7. A Nyitra folyó medrének módosítása Naszvad város kataszterében "hogy" visszatérjenek ide a halak, és legyen hol "otthon" horgászni a folyóvízen.

Funkcionális infrastruktúra és gördülékeny közlekedés

 1. Közlekedési szakértőkkel együttműködve funkcionális tervet dolgozunk ki a város stabil közlekedésére.
 2. Az ipari parkban parkolót alakítunk ki a szolgálati - kisteherautók és teherautók parkolására.
 3. Kiemelten kezeljük a város legpusztultabb és legrongáltabb útjainak újjáépítését.
 4. Biztosítjuk a városi utak kezelésére, karbantartására fordított pénzeszközök hatékony felhasználásának ellenőrzését.
 5. Azonnali tárgyalásokat kezdünk az állami hatóságokkal és a területi önkormányzattal a katolikus templom előtti körforgalom megépítéséről.
 6. Kidolgozunk egy új, a Nyitra folyón átívelő híd projektjét, amely a naszvadi úthoz kapcsolódik.
 7. A 12 t feletti járművek helyi közúti közlekedését max. 40 km/h sebességre korlátoznánk.
 8. A buszmegállókat megjelöljük a város logójával, hogy jól látható legyen, hol tartózkodnak az utasok.

Szociális biztonság mindenki számára

 1. Létrehozunk egy polgárokat segítő szolgálatot - szociális taxit idősek és fogyatékkal élők számára
 2. Intenzív erőfeszítéseket teszünk az uniós forrásokból származó támogatások elnyerésére.
 3. Elkötelezettek vagyunk az idősek számára kialakított közösségi központok támogatása mellett. Méltó feltételeket teremtünk számukra, működőképessé tesszük az ellátórendszert. 
 4. Gondoskodni fogunk szakképzett szociális munkások hatékony igénybevételéről a marginalizált lakossági csoportok problémáinak megoldásában.
 5. Roma járőröket biztosítunk.
 6. A régi iskola épületének hasznos felhasználását megfogjuk találni. Azt szeretnénk, hogy ne csak raktárként szolgáljon, hanem például óvodának, vagy például roma tanítási nyelvű általános iskolának.
 7. Több városi zöldfelületet biztosítunk és megfelelő mennyiségű szemeteskukát telepítünk.
 8. Bővítjük, fejlesztjük a város biztonsági kamerarendszerét, különös tekintettel a város, a lakosság vagyonának védelmére, biztonságuk növelésére.
 9. A fejlesztési alapokból és támogatásokból származó forrásokat a lehető legnagyobb mértékben fenntartható, az ország revitalizálását és a környezet védelmét megcélzó projektekre fordítjuk.
 10. Biztosítjuk a Rendőrségi járási hivatalt.

Új befektetési lehetőségek

 1. Aktívan keressük és támogatjuk az üzleti és fejlesztési tevékenységeket az utazási és turisztikai szolgáltatások területén.
 2. Aktívan támogatunk minden olyan beruházást, amely új munkahelyek teremtését biztosítja.
 3. Aktívan támogatjuk a kis- és középvállalkozókat, melyek biztosítják a város lakosságának szolgáltatásait, aktív párbeszédet folytatni az egész városban a munkáltatókkal.
 4. A foglalkoztatás növelése a városban ill. a Nyitrai önkormányzatok regionális szintjén, mégpedig az államigazgatás képviselőivel folytatott hatékony párbeszéddel.
 5. Aktívan együttműködni a Nyitrai önkormányzat képviselőivel új befektetők felkutatásában a város foglalkoztatásának növelése érdekében.
 6. Kapcsolatba lépni és aktívan együttműködni a Szlovák Befektetési és Kereskedelmi Fejlesztési Ügynökséggel, a SARIO-val.
 7. Intenzíven dolgozni Naszvad város jóhírén, összeállítani egy dokumentumfilmet a városról
 8. Csökkenteni a munkanélküliséget, valamint a fiatal generáció elvándorlását, mivel a 2021-es népszámlálás azt mutatja, hogy a város korosodik.

A szabadidő tartalmas eltöltése

 1. Támogatjuk a város sportfejlesztését, sportrendezvények szervezését.
 2. Támogatjuk a városban működő társadalmi szervezetek tevékenységét.
 3. Egyenlően támogatjuk a művészet és a kultúra minden formáját.
 4. Elérhető lehetőségeket teremtünk a minőségi kulturális és társadalmi élvezethez a város összes generációja számára.
 5. Támogatjuk az összes sportág fejlődését, és átláthatóan juttatjuk el hozzájuk a pénzügyi forrásokat.
 6. Modern játszótereket, sportpályákat, rekreációs területeket építünk ki.
 7. Koncepciót dolgozunk ki a Termálfürdő üzemeltetésére, korszerűsítésére és a látogatók vonzerejének növelésére.
 8. Együttműködést alakítunk ki a hazai szolgáltatókkal.